Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Οδηγίες με σκοπό την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα της γρίπης, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού
 

Α. Κλινική συμπτωματολογία της γρίπης

Η κλινική συμπτωματολογία της γρίπης περιλαμβάνει:

Πυρετό (μεγαλύτερο ή ίσο με 38ο C) και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα:

Βήχα
Πονόλαιμο
Μυαλγίες
Συνάχι
Πονοκέφαλο
Ρίγος
Αίσθημα κόπωσης
Διάρροια και εμετούς
Τονίζεται ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων που παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή, όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβουλεύουν τους γονείς και τα άτομα που ασχολούνται με τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι να ελέγχουν καθημερινά τα παιδιά για την εμφάνιση συμπτωμάτων γρίπης, όπως αυτά περιγράφονται πριν τα στείλουν στο σχολείο και εάν εμφανίζουν συμπτώματα να μην τα στέλνουν. 

B. Περιγραφή προληπτικών δράσεων 

1. Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν βλάβες. 
2. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες και στο προαύλιο να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες. 
3. Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης. 
4. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. μπάλες, σκυτάλες, πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.). 
5. Ειδικά για τις εκπαιδευτικές μονάδες που χρησιμοποιούν λεωφορεία μεταφοράς, πρέπει να υπάρχει μέριμνα τόσο για τον επαρκή αερισμό όσο και για την καθαριότητα των οχημάτων πριν και μετά την επιβίβαση των παιδιών. 

Γ. Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων γρίπης από παιδί ή εργαζόμενο στην εκπαιδευτική μονάδα: 

1. Παιδιά που εμφανίζουν τα προαναφερόμενα συμπτώματα γρίπης αναμένουν σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ασθενών παιδιών θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως, με σκοπό την απομάκρυνση αυτών από το σχολείο. Ο χώρος όπου παρέμεινε το παιδί πρέπει να καθαρίζεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας που θα χρησιμοποιεί γάντια και στολή εργασίας. Κοινά καθαριστικά, δηλ. υγρό σαπούνι και νερό αρκούν για τον καθαρισμό, ενώ εάν υπάρξουν εμέσματα, ούρα ή άλλες εκκρίσεις θα πρέπει τον καθαρισμό να ακολουθήσει απολύμανση για την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης 10% (1 μέρος χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερού) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. 

Προσοχή, ποτέ δεν αναμειγνύονται δύο διαφορετικά απολυμαντικά ή καθαριστικά. 

2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα χρειαστεί χορήγηση αντιπυρετικού, δίδεται μόνο παρακεταμόλη σε δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. 

Δ. Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες 

Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης περιλαμβάνουν αφενός οδηγίες ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τα παιδιά. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες). Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο.

1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής: 

Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό. 
Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. 
Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και από το προσωπικό μέσα στους κάδους απορριμμάτων. 
Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. 
Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. 
Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική μονάδα μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το μπουκάλι με το αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να βρίσκεται σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, κοντά στην έξοδο και να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης. Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής. Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των κυλικείων. 
2. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης: 

Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων κυρίως στα διαλείμματα. 
Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα γρίπης. 
Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να φοράει γάντια και στολή εργασίας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους. 
Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ


Η πιο απρόβλεπτη σκυταλοδρομία δημιουργικής γραφής από τους μαθητές του 7ου Δ.Σ.Νίκαιας στα πλαίσια δράσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2019.Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Δ. Τρασάνη για τη βοήθειά του ώστε να πάρει το βιβλίο μας την τελική του μορφή. 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Πολλά ερωτηματικά προκαλεί υπόθεση που ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Ένα σπάνιο και πολύτιμο απόκτημα, το αγαπημένο βιβλίο ενός μικρού αναγνώστη, εξαφανίστηκε, προκαλώντας αναστάτωση στο οικείο περιβάλλον του αλλά και σε ολόκληρο το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας.
Ποιο είναι όμως το αθώο θύμα της σκοτεινής υπόθεσης; Ο Λάκης Γλυκάκης, ο αγαπητός μας λύκος που από φέτος κατοικεί στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας και που αγαπά πολύ το διάβασμα. Η αγαπημένη του συνήθεια μετά το σχολείο είναι να κλείνεται στη βιβλιοθήκη και να απλώνει τα βιβλία του στο πάτωμα. Διαβάζει ξανά και ξανά τα αγαπημένα του αποσπάσματα, ζωγραφίζει εικόνες με τους ήρωες και φαντάζεται πως ζει μεγάλες ή καθημερινές περιπέτειες. Άλλοτε παίρνει το σπαθί του και πολεμάει με δράκους και άγρια θηρία και άλλοτε ταξιδεύει σε μέρη άγνωστα, με τοπία και ανθρώπους διαφορετικούς.
Ο Λάκης Γλυκάκης είναι αποφασισμένος να βρει το χαμένο βιβλίο και φαίνεται αισιόδοξος, «θα κινήσω γη και ουρανό, αλλά θα το βρω!», μας είπε. Τον ρωτήσαμε αν έχει κάποιο σχέδιο, ωστόσο δεν μας αποκάλυψε πώς και από πού πρόκειται να ξεκινήσει την έρευνά του.
Άτομο κλειδί στην υπόθεση φέρεται να είναι η γιαγιά Ζαχαρούλα, που ζει μαζί με τον Λάκη στη βιβλιοθήκη του σχολείου, η οποία του έδωσε το βιβλίο. Η γιαγιά δήλωσε :
«Βέβαια, βέβαια, ο Λάκης είναι ο αγαπημένος μου μικρός αναγνώστης. Περνάει πολλές ώρες στη βιβλιοθήκη, συμμετέχει και σε όλες τις βιβλιοδράσεις. Βέβαια, βέβαια, πολύ ωραία περνάμε! Α ναι, το βιβλίο, έμαθα ότι το έχασε. Βέβαια, βέβαια μεγάλη τραγωδία! Το περίμενε πώς και πώς, ώσπου μια μέρα ιδού! Ο Λάκης πήρε το μικρό πακέτο και έφυγε πετώντας απ’ τη χαρά του, βέβαια, βέβαια!»
Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και ανώνυμες πηγές αναφέρουν πως το θέμα έχει φτάσει μέχρι τις μυστικές υπηρεσίες.
Η επίσημη ημερομηνία έναρξης των ερευνών ορίστηκε η Τρίτη 2 Απριλίου.
Η συνέχεια της ιστορίας βρίσκεται μονάχα στην φαντασία σας! Όλοι μαζί οι μαθητές των έξι τάξεων του σχολείου μας  θα γίνετε συγγραφείς της πιο απρόβλεπτης περιπέτειας μυστηρίου! θα προσπαθήσετε να βοηθήσετε τον Λάκη Γλυκάκη και να  εξιχνιάσετε μαζί του το μυστήριο.. Εκεί θα βρίσκονται και οι διεθνούς φήμης επιθεωρητές Ειρήνη, Εύα, Νατάσα, Ζέττα, Μαρία, Παναγιώτης, Σμαρώ, Νικολέτα, Δανάη, που με την πολυετή εμπειρία τους μόνο επιτυχία μπορούν να φέρουν στην έρευνά σας.
Καλή επιτυχία!