Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
ü    Οι εγγραφές των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου θα γίνονται από τις 02/06/2014 ως τις 20/06/2014. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, μετά τις 20 Ιουνίου 2014, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε..
ü    Για την εγγραφή απαιτείται το   έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ », συμπληρωμένο από όσους γονείς/κηδεμόνες.
ü    Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η εργασιακή κατάσταση των γονέων/κηδεμόνων.Προς τούτο προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.

ü      Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος είναι υποχρεωτική.
ü    Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
ü    Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας (14.00, 14.40, 15.30), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση τωνγονέων/κηδεμόνων.
ü    Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών που απαιτείται, είναι πέντε (5).


          Τηλ . επικοινωνίας : 210 4917565

                                                                                              Μάνια Μονιούδη

                                                                                      Διευθύντρια 7ουΔ.Σ.Νίκαιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου