Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

COMPASITO - ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙΔΑ

COMPASITO - ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙΔΑ 
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

" Τα ανθρώπινα δικαιώματα διασφαλίζουν την προστασία όλων των ανθρώπων, όπου κι αν βρίσκονται ,από κάθε μορφής πολιτική, κοινωνική, νομική, πολιτιστική, οικονομική εκμετάλλευση ή κακομεταχείριση και παράλληλα από κάθε μορφής διάκριση με βάση το φύλο, την ηλικία, την εθνότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία αλλά και του κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού τους υπόβαθρου. Ωστόσο δεν αρκούν μόνο οι διεθνείς συμβάσεις και οι εθνικές νομοθεσίες για να λειτουργήσει μία κοινωνία στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εμπέδωση στο εσωτερικό της μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να καταστεί δηλαδή ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  στάση και τρόπος ζωής των πολιτών στην καθημερινότητά τους. Για να φτάσουμε σε μια τέτοια κοινωνία η συνδρομή της εκπαίδευσης σε κάθε της μορφή είναι καθοριστική.
Η έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης Compasito-Μικρή πυξίδα αποτελεί πλήρες εγχειρίδιο εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας μέχρι δεκατριών χρόνων."
ΛΗΔΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου