E twinning

Τι είναι το eTwinning


Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.
Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.
Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία. H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Η δράση eTwinning δημιουργήθηκε για να δώσει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Προωθεί αντίστοιχα τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου.
Το eTwinning βελτιώνει τη παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση).
Μέσω του eTwinning, σχολεία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και πρόσφατα της Τουρκίας, υποστηρίζονται στην “αδελφοποίηση” σχολείων μέσω του Internet.


Η Δικτυακή Πύλη του eTwinning (www.etwinning.net) είναι το βασικό σημείο συνάντησης και χώρος εργασίας της δράσης. Στη Δικτυακή Πύλη του eTwinning, που διατίθεται σε 26 γλώσσες, συμμετέχουν περίπου 230.277 μεμονωμένα μέλη και περισσότερα από 5462 έργα* μεταξύ δύο ή περισσότερων σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη. Η Δικτυακή Πύλη παρέχει online εργαλεία στους καθηγητές για να βρουν συνεργάτες, να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να ξεκινήσουν μία άμεση συνεργασία χρησιμοποιώντας διάφορα προσαρμοσμένα εργαλεία που διατίθενται στην πλατφόρμα του eTwinning.
Σ’ αυτό το «συναπάντημα των λαών της Ευρώπης» η Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις σε συμμετοχές. Αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνατότητες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, τα ελληνικά σχολεία εντάσσονται στο δίκτυο eTwinning και αναγνωρίζονται πανευρωπαϊκά, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί επωφελούνται από τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών, ενώ οι μαθητές απολαμβάνουν τα εικονικά ταξίδια και τη γνωριμία με συνομηλίκους τους, άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κατακτώντας τη μάθηση μέσα από εναλλακτικά διδακτικά μονοπάτια.
«Το eTwinning μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως μία βασική συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση, ειδικά στον τομέα των γλωσσών και του πολιτισμού. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς να συνεργάζεσαι σε ένα πεδίο, το οποίο πριν θεωρείτο δύσκολο να διεισδύσεις, πόσο μάλλον να μεταβάλλεις. Το eTwinning απέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή εκπαίδευση υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει.» Piet Van de Craen, Ph.D., Καθηγητής Γλωσσολογίας, Vrije Universiteit Brussel 

* στοιχεία από στατιστικές του Ιανουαρίου 2014
E TWINNING ΕΡΓΑ 2015-2016
1.Math tasks created by kids – “Childrens set of maths problems”
(ΣΤ' τάξη)

The duration of the project: January – April 2016. Project is focused on children age 9-11. The pupils from partner schools works in groups and create short math tasks in English language. The tasks are tailored to the educational opportunities of children. Childrens who work on creating the tasks chose best 10-20 of them and save them in .doc, .docx, .odt format. Next they prepare some pictures connected with these tasks and save them in .jpg format. All the information (.doc and .jpg files) with names, age, and classroom of the creators are send to coordinating school of the project. Coordinating school creates “Childrens set of Math task” from submitted works, where all the children participating in project will be authors of one of the chapter. Finished project will be shared for participating schools in .pdf format. Pupils from partner Schools will have opportunity to solve math tasks created by their friend from other countries.

    Subjects: Informatics / ICT, Mathematics / Geometry, Primary School Subjects
    Languages: EN
    Pupil's age: 9 - 11
    Tools to be used: e-mail, Other software (Powerpoint, video, pictures and drawings), Project Diary, Twinspace
    Aims: 1. Widening interest in mathematics 2. Getting skills in creating math  tasks  3.  Improving  knowledge   in English language 4. Improving skills in information and communication technologies
    Work process:
    Partner schools will communicate with TwinSpace tools, e-mail and with help of the teachers when there is a need. Teachers coordinates  pupils work. December  2015 – registration of the project. Partner schools familiarize with the project, and agree on the details. January 2016 – pupils  works in groups and prepare short math tasks. February 2016 – math tasks are translated to English language, and ilustrations are prepared. March 2016 – math tasks and ilustrations are send to coordinating school. April 2016 - coordinating school creates set of math tasks from received works, and shares it with all schools
    Expected results:
1.       Improving language skills – reading, and writing in English. 2. Improving of teamwork skills. 3. Improving skills in information and communication techologies 4. Improving math skills. 5. Sharing information on TwinSpace and school sites. 6. Creating set of math task


(εκπαιδευτικός: Νατάσα Ζωγάνα )


2. The new Adventures of Don Quixote and Sancho Panza
(Μαθητές ΣΤ' τάξης) 

Two dolls, one of Don Quixote and another one of Sancho Panza, are going to visit different schools and have adventures.
Subjects:
Foreign Languages, Language and Literature
Languages: 
EN
Pupil's age:
3 - 12
Tools to be used:
e-mail, Other software (Powerpoint, video, pictures and drawings), Project Diary, Twinspace
Aims:
Knowing Cervantes work of Don Quixote, due to the IV Centenary of it death by the 23rd April 2016.
Work process:
Our two dolls will visit different schools. In each school children will have adventures with them, they can choose if dramatize one chapter of the original work of Cervantes or create one new.
Expected results:
One year journey with lots of experiences, getting to know Cervantes's work, and getting to know other European kids.

(εκπ/κός: Νατάσα Ζωγάνα)


 


E TWINNING ΕΡΓΑ 2014-2015

2.    Developing creativity in after school activities in primary classes
(μαθητές Ε' τάξης)

We'd like to start a project with our class pupils who are 7 -11 years old. We could exchange drawings, handcraft and other activities. It would be nice to have more friends from other countries to work together.

Aims: Sharing good practice of creative activities after lessons; improving the English and Lithuanian languages skills; formating a positive teachers' attitude to educational process after school. 
Expected results: Creativity in after school activities is a positive effect on the overall developement of a child, creative self-expression may lead to the formation of a creative, responsible and open personality. 
( εκπ/κός: Νατάσα Ζωγάνα)


2.    Handmade Christmas cards
(μαθητές Ε' τάξης)

We are going to exchange handmade xmas cards among eu-schools. We can add some adtional information in order to getting in deeper contact later, after xmas.

Aims: Develop cultural awareness of other cultures about xmas

Expected resaults: lots of xmas greetings from other children from Europe, then arise the interest of a deeper knowledge of other children and communicate with them in English.

( εκπ/κός: Νατάσα Ζωγάνα) 
3.    Heroes and dragons
(μαθητές Ε' τάξης)

The project will be dedicated to European legends, Polish, French and Greek predominantly. The classes involved will get to know a series of legends from their own country, write them down in simple English and send by email to the partner class, who will then read, discuss and illustrate the stories they receive. All the art work will be scanned and the full version of each legend will be put onto the TwinSpace. If possible, printed versions will be made and displayed in the classrooms. Additionally, snail mail correspondence will be set up between the partner classes.

Aims: making the youngest children aware of the cultural diversity of Europe, looking for common ideas in traditional folklore, as expressed in national tales, fairy tales and legends. - developing the children’s imagination and artistic skills, improving their reading comprehension and creative writing skills, - introducing the youngest children to ICT, - establishing personal contacts between the children, which will result in their growing up in an atmosphere of understanding, acceptance and increased curiosity about the world and Europe in particular. - making the children aware of the importance of learning foreign languages; - getting to know the English vocabulary connected with fairy tales. 

Expected resaults: Albums with national legends (monthly, eight parts altogether), TwinSpace presentations of legends, exhibitions of partner country's flegends in the pupils' own classrooms, regular letter exchange with penpals from the partner school, increased interest in European heritage and in using a foreign language.

(εκπ/κός: Νατάσα Ζωγάνα)

Σελίδα σε δημόσια προβολή:http://twinspace.etwinning.net/79/pages/page/25348

4.    Let’s paint together
(μαθητές Γ', Ε', ΣΤ' τάξεων)

Art is connecting  people since thousands years. We must know our artists and their style... We want to paint!


Aims: Our first aim is students to learn about great artists that live in Europe,their life,style and artwork.Secondly, students to be inspired by them and create their own artwork, using different materials. 

E
 Expected resaults :At the end of this project, students will know the artist who lived in Europe. So they build a different language,the language of art. With the exhibition, students will have self-confidence. It is the most important thing for a teacher

(εκπ/κοί: Φανή Αναγνωστοπούλου,Νατάσα Ζωγάνα, Εύα Θωμαϊδου)

Δείτε, αν θέλετε, το twinspace του έργου μας και τις σελίδες που έχουμε σε δημόσια προβολή:
http://twinspace.etwinning.net/3328/home
http://twinspace.etwinning.net/3328/pages/page/28558
http://twinspace.etwinning.net/3328/pages/page/18617
http://twinspace.etwinning.net/3328/pages/page/28569
http://twinspace.etwinning.net/3328/pages/page/28573
http://twinspace.etwinning.net/3328/pages/page/11603
http://twinspace.etwinning.net/3328/pages/page/27397 

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας-National Quality Label:

 
5.    Missed but best
(μαθητές Ε' τάξης)

We will perform the games of our country which are about to disappear. We will share them and teach them to our partner contries. In this way, we will teach these old games to our new generation and also we will teach them to foreign students. Then we will play each other's games.

Aims: To introduce and share our games with other countries. To get in touch with other cultures through games. To see how games combine kids through English. To improve our students' self-confidence on using English through games. 

Expected resaults : Share our project on twin space and interact with our partners and provide our students to get in touch with each other in English by sharing their games.

( εκπ/κός: Νατάσα Ζωγάνα) 

6.Mediterranean foodland
(μαθητές Α1 τάξης)
Our topic is related the value of mediterranean food.


Aims: to learn the food groups and their nutritional value -to investigate daily eating habits -to understand how important the mediterranean diet is for our health -to exchange recipes with otherschools in Europe -to create a cook book 

Expected resaults: we expect our students understand the value of mediterranean diet and communicate with other people in Europe and became acquainted their culture


( εκπ/κός: Ειρήνη Καραγιάννη)

 7. Οne fruit a day,keeps the doctor away!!

(μαθητές Α1, Β' τάξεων)
Our topic is related to healthy eating and especially in eating fruits.

Aims: to learn about fruit (general) * to understand how important the fruits are for the body * to know the nutritional habits of other children 

Expected resaults: We will organize the results and create a database for the future


(εκπ/κοί: Ειρήνη Καραγιάννη, Μαρία Ζουμπούλογλου)

8.Παραδοσιακοί χοροί-Ήθη και έθιμα του τόπου μου

(μαθητές Α'1 τάξης)
Θα ασχοληθούμε με τη λαογραφία,τα ήθη και τα έθιμα αλλά και τους παραδοσιακούς χορούς των περιοχών του τόπου μας που θα επιλέξουμε

Expected resaults: Να έρθουν οι μαθητές μας σε επαφή με την παράδοση, την κουλτούρα και την λαογραφία του τόπου τους


(εκπ/κός: Ελένη Λαζαρίδου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου