Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου 2022  έως και την 20η Μαρτίου 2022 για τους/τις μαθητές/τριες  που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12- 2016.

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  08:30-09:30 π.μ.


Για την τήρηση των εκάστοτε απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού
μέσω τηλεφώνου (210 4917565).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ). Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται και με Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή κάρτα ασύλου.
 β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο χορηγείται από το σχολείο προκειμένου να συμπληρωθεί.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού).
ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (χορηγείται από το νηπιαγωγείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου