Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2023-2024

 Ε Γ ΓΡ Α Φ Η   Σ Τ Η Ν    Α'   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024"

Οι αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου