Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΟι Ψηφίδες είναι μία υποενότητα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με νέα ψηφιακά περιβάλλοντα για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ενότητες:
 
Εξερευνώ τις ιστορίες: περιέχει εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας για το δημοτικό

Πρωτέας: περιέχει εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα

Νεοελληνική Λογοτεχνία: περιέχει ψηφιακό περιβάλλον για την ανάγνωση, τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις απαρχές μέχρι σήμερα: διαδραστικοί χάρτες και χρονογραμμές, σώματα κειμένων και πολυμεσικοί οδηγοί για την ανάγνωση και τη διδασκαλία

Νεοελληνική Γλώσσα: περιέχει περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας. Επιπλέον, το Αρχείο της Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Δ.Ι. Γεωργακα, μοναδικής επιστημονικής σημασίας για την ελληνική γλώσσα.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: περιέχει αρχαιογνωστικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας: ψηφιακή βιβλιοθήκη και ανθολογίες αρχαίας ελληνικής γραμματείας (με νεοελληνικές μεταφράσεις), λεξικά και λεξιλόγια, περιβάλλοντα τέχνης και μυθολογίας, εγκυκλοπαιδικοί οδηγοί και πλούσιο πολυμεσικό υλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου